پیام شهردار بادوله به مناسبت سال جدید و عید نوروز

به گزارش روابط عمومی شهرداری بادوله : پیام شهردار بادوله به مناسبت سال جدید و عید نوروز