دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری بادوله

به اطلاع عموم شهروندان میرساند دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری بادوله برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و رعایت دستورالعمل های مربوطه، تهیه و تصویب گردید. شهروندان محترم میتوانند جهت مشاهده و دریافت تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری بادوله از لینک زیر استفاده نمایند.