تمامی معابر بادوله تا پایان سال آسفالت می شود

عبدالرسول رزمی در گفتگو با مند اظهار داشت: از ابتدای سال جاری زیرسازی بخشی از معابر شهری در دستور کار گرفت و در هفته جاری با اتمام عملیات زیرسازی و تخصیص سهمیه قیر رایگان بیش از بیست هزار متر مربع از معابر سطح شهر آسفالت شد.   ...