آغاز عملیات احداث پروژه كانال دفع آبهای سطحی زیارت3

به گزارش روابط عمومی شهرداری بادوله، مهندس رزمی شهردار بادوله از آغاز عملیات احداث پروژه کانال دفع آبهای سطحی زیارت3 خبر داد شهردار بادوله اظهار داشت: این کانال با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال به طول 270 متر و عمق 3 متر و از محل اعتیار تمکل دارایی استان حدفاصل خیابان شهبد دهار تا خیابان شهید زارعی احداث می گردد. مهندس رزمی تصریح کرد: با توجه به اینکه این ...